ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรปัตตานี

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์0
2 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี0
3 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี0
4 ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก15 กันยายน 2564 09:59:016
5 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน31 สิงหาคม 2564 15:41:529
6 ด่านศุลกากรปัตตานีบริจาคเงินให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี เพื่อสนับสนุนการจัดทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ 2 สิงหาคม 2564 09:21:1429
7 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกับด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสงขลา บริษัท บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี13 กรกฎาคม 2564 11:01:4323
8 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบเครื่อง Patient Monitor จำนวน ๓ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี 12 กรกฎาคม 2564 16:00:3719
9 ด่านศุลกากรปัตตานี จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 147 ปี 2 กรกฎาคม 2564 16:05:0624
10 ด่านศุลกากรปัตตานีมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลปัตตานี9 มิถุนายน 2564 17:06:4333
11 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี20 พฤษภาคม 2564 16:00:5127
12 ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก14 พฤษภาคม 2564 11:50:3137
13 ด่านศุลกากรปัตตานีจับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร6 พฤษภาคม 2564 15:53:4748
14 ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก18 กุมภาพันธ์ 2564 16:56:5749
15 การชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล้กทรอนิกส์ "EDC"(Electronic Data Capture) และชำระผ่านระบบ e-Payment21 ธันวาคม 2563 15:55:2658
16 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง28 ตุลาคม 2563 14:50:2763
17 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓21 ตุลาคม 2563 15:14:4863
18 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 20 ตุลาคม 2563 11:38:3156
19 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย8 ตุลาคม 2563 14:55:24106
20 ประกาศด่านศุลกากรปัตตานี เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี14 กันยายน 2563 15:06:0579
21 การชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล้กทรอนิกส์ "EDC"(Electronic Data Capture) และชำระผ่านระบบ e-Payment4 สิงหาคม 2563 15:22:3164
22 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC และการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ด่านศุลกากรปัตตานี21 กรกฎาคม 2563 15:02:0864
23 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 กรกฎาคม 2563 11:09:5173
24 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกางป่าชายเลน17 กรกฎาคม 2563 15:03:1259
25 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี16 กรกฎาคม 2563 16:20:2078
26 ประสัมพันธ์ด่านศุลกากรปัตตานีพร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ16 กรกฎาคม 2563 15:17:3066
27 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช4 กรกฎาคม 2563 16:22:4180
28 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรปัตตานี2 มิถุนายน 2563 20:05:3867
29 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุด ให้แก่สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน29 พฤษภาคม 2563 17:13:3480
30 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 27 พฤษภาคม 2563 16:34:2469
31 แก้ไขประกาศด่านศุลกากรปัตตานี ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี9 เมษายน 2563 14:26:5970
32 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี30 มีนาคม 2563 13:34:3767
33 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 25 ธันวาคม 2562 14:43:2864
34 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๒ 2 ตุลาคม 2562 10:26:0895
35 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 09:35:0984
36 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 23 สิงหาคม 2562 14:56:4879
37 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 15:33:4862
38 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 256230 กรกฎาคม 2562 20:35:0785
39 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี19 กรกฎาคม 2562 10:35:2195
40 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในงานแสดงสินค้า ของดีตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒11 มิถุนายน 2562 15:33:5369
41 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก8 พฤษภาคม 2562 11:47:0941
42 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก8 พฤษภาคม 2562 10:07:3248
43 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7 พฤษภาคม 2562 11:56:3649
44 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7 พฤษภาคม 2562 11:44:0341
45 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล7 พฤษภาคม 2562 10:44:4443
46 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒7 พฤษภาคม 2562 10:41:1852
47 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day 1 พฤษภาคม 2562 09:36:2546
48 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน บริเวณศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)29 เมษายน 2562 21:24:0647
49 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี25 เมษายน 2562 12:27:3852
50 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 22:10:4140
51 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 08:24:1543
52 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อไชย ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 08:22:5738
53 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีซักซ้อมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อไชย อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี4 เมษายน 2562 15:57:1951
54 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2562 11:54:0634
55 ด่านศุลกากรปัตตานี ?ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน?1 เมษายน 2562 11:52:2743
56 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมเก็บขยะปากร่องแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย 29 มีนาคม 2562 13:44:2542
57 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 256212 มีนาคม 2562 14:09:5838
58 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๒ 6 มีนาคม 2562 10:09:4645
59 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256227 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:4143
60 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:46:2341
61 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานีไปศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชนสร้างเศรษฐกิจ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 29 มกราคม 2562 10:32:5071
62 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 256224 มกราคม 2562 14:37:1253
63 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 256222 มกราคม 2562 16:40:3237
64 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 13 มกราคม 2562 11:26:5747
65 ด่านศุลกากรปัตตานีออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี 28 ธันวาคม 2561 15:42:4844
66 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 21 ธันวาคม 2561 14:30:3335
67 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกับตำรวจน้ำปัตตานี ทหาร ฉก.ปัตตานี 25 อำเภอเมืองปัตตานี ออกลาดตระเวนทางน้ำ โดย เรือตำรวจน้ำปัตตานี เข้าตรวจเรือประมงและเรือสินค้าที่อาจมีการลักลอบหนีภาษีศุลกากร และของผิดกฎหมาย ในแม่น้ำปัตตานีและบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี14 ธันวาคม 2561 15:13:0757
68 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 13 ธันวาคม 2561 10:24:5037
69 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว11 ธันวาคม 2561 09:55:2278
70 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 11 ธันวาคม 2561 09:53:4846
71 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561 13:59:0536
72 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ได้ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒6 ธันวาคม 2561 11:11:3258
73 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก6 ธันวาคม 2561 11:11:0245
74 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบนัำมันปาล์มที่คดีถึงที่สุดแล้ว24 กรกฎาคม 2561 14:00:4935
75 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมขุดลอกกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) 23 กรกฎาคม 2561 15:14:0540
76 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 19 กรกฎาคม 2561 10:49:3344
77 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า10 กรกฎาคม 2561 14:01:0433
78 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑31 พฤษภาคม 2561 13:46:1739
79 ด่านศุลกากรปัตตานี แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร 1,011 ลัง รถบรรทุกสิบล้อ 2 คัน ผู้ต้องหา 2 ราย30 พฤษภาคม 2561 13:30:3837
80 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๑30 พฤษภาคม 2561 10:11:5541
81 ด่านศุลกากรปัตตานีจับกุมสินค้าบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร24 พฤษภาคม 2561 08:30:5332
82 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 21 พฤษภาคม 2561 12:03:5056
83 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑10 พฤษภาคม 2561 15:00:3540
84 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 8 พฤษภาคม 2561 14:35:3839
85 ด่านศุลกากรปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ (ท่าเทียบเรือของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลวัฒนา)1 พฤษภาคม 2561 17:25:3262
86 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2561 15:47:2536
87 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 25 เมษายน 2561 10:07:3543
88 ด่านศุลกากรปัตตานี จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์17 เมษายน 2561 11:32:3436
89 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า11 เมษายน 2561 11:46:3739
90 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 11 เมษายน 2561 11:44:2541
91 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์8 เมษายน 2561 11:50:3635
92 ด่านศุลกากรปัตตานี ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ 5 เมษายน 2561 14:04:1046
93 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า2 เมษายน 2561 10:45:1943
94 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561 13:43:1238
95 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 2 มีนาคม 2561 10:34:3538
96 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ปัตตานี มาราธอน ๒๕๖๑27 กุมภาพันธ์ 2561 15:33:1849
97 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง23 กุมภาพันธ์ 2561 16:37:2839
98 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี23 กุมภาพันธ์ 2561 16:34:3942
99 ด่านศุลการปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:31:0838
100 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561 16:30:3634
101 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561 16:29:1939
102 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมโครงการมหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่23 กุมภาพันธ์ 2561 16:20:4247
103 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:19:2145
ผลลัพท์ทั้งหมด 102 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร