ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : -

ข่าวด่านศุลกากรปัตตานี

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์0
2 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี0
3 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี0
4 ด่านศุลกากรปัตตานีมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลปัตตานี9 มิถุนายน 2564 17:06:434
5 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี20 พฤษภาคม 2564 16:00:517
6 ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก14 พฤษภาคม 2564 11:50:3117
7 ด่านศุลกากรปัตตานีจับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร6 พฤษภาคม 2564 15:53:4726
8 ประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก18 กุมภาพันธ์ 2564 16:56:5731
9 การชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล้กทรอนิกส์ "EDC"(Electronic Data Capture) และชำระผ่านระบบ e-Payment21 ธันวาคม 2563 15:55:2643
10 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง28 ตุลาคม 2563 14:50:2741
11 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓21 ตุลาคม 2563 15:14:4843
12 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 20 ตุลาคม 2563 11:38:3138
13 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย8 ตุลาคม 2563 14:55:2468
14 ประกาศด่านศุลกากรปัตตานี เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี14 กันยายน 2563 15:06:0560
15 การชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล้กทรอนิกส์ "EDC"(Electronic Data Capture) และชำระผ่านระบบ e-Payment4 สิงหาคม 2563 15:22:3142
16 แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการชำระเงินผ่านเครื่องรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC และการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ด่านศุลกากรปัตตานี21 กรกฎาคม 2563 15:02:0844
17 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 กรกฎาคม 2563 11:09:5155
18 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมปลูกต้นโกงกางป่าชายเลน17 กรกฎาคม 2563 15:03:1239
19 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี16 กรกฎาคม 2563 16:20:2059
20 ประสัมพันธ์ด่านศุลกากรปัตตานีพร้อมก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ16 กรกฎาคม 2563 15:17:3043
21 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช4 กรกฎาคม 2563 16:22:4152
22 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรปัตตานี2 มิถุนายน 2563 20:05:3846
23 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบน้ำมันปาล์มของกลางที่คดีถึงที่สุด ให้แก่สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน29 พฤษภาคม 2563 17:13:3459
24 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 27 พฤษภาคม 2563 16:34:2449
25 แก้ไขประกาศด่านศุลกากรปัตตานี ที่ 1/2563 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี9 เมษายน 2563 14:26:5951
26 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี30 มีนาคม 2563 13:34:3749
27 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางคดีถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 25 ธันวาคม 2562 14:43:2845
28 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๒ 2 ตุลาคม 2562 10:26:0876
29 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 6 กันยายน 2562 09:35:0959
30 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 23 สิงหาคม 2562 14:56:4862
31 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 22 สิงหาคม 2562 15:33:4847
32 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 256230 กรกฎาคม 2562 20:35:0766
33 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี19 กรกฎาคม 2562 10:35:2173
34 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในงานแสดงสินค้า ของดีตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒11 มิถุนายน 2562 15:33:5356
35 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก8 พฤษภาคม 2562 11:47:0929
36 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก8 พฤษภาคม 2562 10:07:3231
37 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7 พฤษภาคม 2562 11:56:3639
38 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก7 พฤษภาคม 2562 11:44:0330
39 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล7 พฤษภาคม 2562 10:44:4431
40 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒7 พฤษภาคม 2562 10:41:1837
41 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day 1 พฤษภาคม 2562 09:36:2533
42 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน บริเวณศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)29 เมษายน 2562 21:24:0626
43 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลือนที่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี25 เมษายน 2562 12:27:3838
44 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 22:10:4131
45 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 08:24:1531
46 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อไชย ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี9 เมษายน 2562 08:22:5726
47 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีซักซ้อมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อไชย อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี4 เมษายน 2562 15:57:1940
48 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วกิจกรรมจิตอาสา ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2562 11:54:0624
49 ด่านศุลกากรปัตตานี ?ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน?1 เมษายน 2562 11:52:2730
50 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมเก็บขยะปากร่องแม่น้ำปัตตานีฝั่งซ้าย 29 มีนาคม 2562 13:44:2531
51 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม 256212 มีนาคม 2562 14:09:5828
52 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๒ 6 มีนาคม 2562 10:09:4633
53 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256227 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:4130
54 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 08:46:2328
55 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปัตตานีไปศึกษาดูงานท่องเที่ยวชุมชนสร้างเศรษฐกิจ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 29 มกราคม 2562 10:32:5052
56 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 256224 มกราคม 2562 14:37:1243
57 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 256222 มกราคม 2562 16:40:3225
58 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 13 มกราคม 2562 11:26:5734
59 ด่านศุลกากรปัตตานีออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี 28 ธันวาคม 2561 15:42:4834
60 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 21 ธันวาคม 2561 14:30:3324
61 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกับตำรวจน้ำปัตตานี ทหาร ฉก.ปัตตานี 25 อำเภอเมืองปัตตานี ออกลาดตระเวนทางน้ำ โดย เรือตำรวจน้ำปัตตานี เข้าตรวจเรือประมงและเรือสินค้าที่อาจมีการลักลอบหนีภาษีศุลกากร และของผิดกฎหมาย ในแม่น้ำปัตตานีและบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี14 ธันวาคม 2561 15:13:0744
62 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 13 ธันวาคม 2561 10:24:5025
63 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว11 ธันวาคม 2561 09:55:2250
64 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 11 ธันวาคม 2561 09:53:4834
65 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 6 ธันวาคม 2561 13:59:0523
66 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ได้ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒6 ธันวาคม 2561 11:11:3243
67 นายชลชาติ จันทร์เพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก6 ธันวาคม 2561 11:11:0230
68 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบนัำมันปาล์มที่คดีถึงที่สุดแล้ว24 กรกฎาคม 2561 14:00:4923
69 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมขุดลอกกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) 23 กรกฎาคม 2561 15:14:0526
70 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 19 กรกฎาคม 2561 10:49:3328
71 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า10 กรกฎาคม 2561 14:01:0423
72 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑31 พฤษภาคม 2561 13:46:1726
73 ด่านศุลกากรปัตตานี แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ลักลอบหนีศุลกากร 1,011 ลัง รถบรรทุกสิบล้อ 2 คัน ผู้ต้องหา 2 ราย30 พฤษภาคม 2561 13:30:3825
74 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๖๑30 พฤษภาคม 2561 10:11:5529
75 ด่านศุลกากรปัตตานีจับกุมสินค้าบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร24 พฤษภาคม 2561 08:30:5322
76 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 21 พฤษภาคม 2561 12:03:5040
77 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑10 พฤษภาคม 2561 15:00:3526
78 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 8 พฤษภาคม 2561 14:35:3825
79 ด่านศุลกากรปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ (ท่าเทียบเรือของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลวัฒนา)1 พฤษภาคม 2561 17:25:3248
80 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2561 15:47:2527
81 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 25 เมษายน 2561 10:07:3529
82 ด่านศุลกากรปัตตานี จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์17 เมษายน 2561 11:32:3426
83 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า11 เมษายน 2561 11:46:3728
84 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี 11 เมษายน 2561 11:44:2528
85 ด่านศุลกากรปัตตานี ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์8 เมษายน 2561 11:50:3622
86 ด่านศุลกากรปัตตานี ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ 5 เมษายน 2561 14:04:1033
87 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า2 เมษายน 2561 10:45:1931
88 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 15 มีนาคม 2561 13:43:1227
89 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 2 มีนาคม 2561 10:34:3526
90 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ปัตตานี มาราธอน ๒๕๖๑27 กุมภาพันธ์ 2561 15:33:1835
91 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง23 กุมภาพันธ์ 2561 16:37:2829
92 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี23 กุมภาพันธ์ 2561 16:34:3930
93 ด่านศุลการปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:31:0827
94 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561 16:30:3623
95 ด่านศุลกากรปัตตานีออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑23 กุมภาพันธ์ 2561 16:29:1926
96 ด่านศุลกากรปัตตานีเข้าร่วมโครงการมหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่23 กุมภาพันธ์ 2561 16:20:4236
97 ด่านศุลกากรปัตตานีส่งมอบบุหรี่ของกลางให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:19:2132
98 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:18:0632
99 ด่านศุลกากรปัตตานีร่วมโครงการเลี้ยงอาหารเย็นเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ23 กุมภาพันธ์ 2561 16:09:3335
ผลลัพท์ทั้งหมด 96 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร