ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การติดต่องานธุรการ

การติดต่องานธุรการ

สถานที่ติดต่อ

ด่านศุลกากรปัตตานี

344 ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000

งานธุรการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการทั่วไป

    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 1. ไม่ต้องใช้เอกสารกรณีติดต่อสอบถาม หรือ
 2. เอกสารการนำส่ง การยื่นเรื่องราวคำขอตามลักษณะงานที่ต้องการสอบถาม

ขั้นตอนการติดต่อ
 1. ยื่นเอกสารให้เจ้าพนักงานประจำสำนักงานลงทะเบียนรับหนังสือ
 2. เจ้าพนักงานประจำสำนักงานนำเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
 3. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ไม่ต้องมีการพิจารณาได้ทันที
 4. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ต้องมีการพิจารณาได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการด้วยตนเอง ณ งานธุรการ
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการทางโทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ นายด่านศุลกากรปัตตานี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย     
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:51:47
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร