ด่านศุลกากรปัตตานี
 

นายวรชิต เดชบวรลักษณ์
นายด่านศุลกากรปัตตานี

พิธีการศุลกากร

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7346-0203 โทรสาร 0-7346-0203
email : 26250000@customs.go.th

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปัตตานี
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  แบบคำขอลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550
ขั้นตอนการติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
 1. ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. อนุมัติ และบันทึกเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร สามารถดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านพิธีการฯ ใด ๆ
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(Paperless) ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือ นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2562 11:56:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร