ด่านศุลกากรปัตตานี
 

พิธีการทางศุลกากร

การส่งของออกทางรถไฟ

พิธีการส่งของออกทางรถไฟ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ผู้ส่งสินค้าออก ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า
 2. CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. รับใบกำกับการขนย้ายสินค้า CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
 2. ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Matching) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียดเลขตู้คอนเทนเนอร์ CONTAINER TALLY SHEET ( TRAIN LIST) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  • กรณียกเว้นการตรวจ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแถบ RTC
  • กรณีสั่งการเปิดตรวจ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตู้เพื่อตรวจสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์
 3. รับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (LOADING)
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการ
 2. ค่าภาษีอากร กรณีสินค้าต้องชำระค่าภาษีอากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:36:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7346-0203
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th, 26250000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรปัตตานี
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร